header rondleiding wittegolf final

Samenwerking CPOW

CPOW/MOP en Sportify Kids gaan samenwerken!

Stichting CPOW/MOP gaat vanaf heden officieel samenwerken met BSO Sportify Kids. De samenwerking wordt aangegaan vanuit de al gedeelde visie en waarden gedrevenheid. Het is bijzonder om te zien hoe op zichzelf staande organisaties als deze toch naadloos qua organisatiecultuur en waarden gedrevenheid op elkaar aansluiten. Beide partijen geloven dat ieder kind uniek is, ertoe doet en in de kracht van de positieve benadering van kinderen. Daarnaast deelt CPOW/MOP en Sportify Kids eenzelfde doel: de ontwikkeling van kinderen stimuleren en ouders helpen om werk en de zorg voor het kind te combineren. Beide partijen geloven dat het nauw samenwerken vanuit verschillende expertises en het volgen van kinderen in verschillende contexten positief bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen.

CPOW/MOP is met 17 basisscholen prominent aanwezig in het lagere schoollandschap van regio Waterland. Op de scholen van Stichting CPOW/MOP wordt onderwijs gezien als een perfect instrument voor kinderen om zich optimaal te ontwikkelen. CPOW/MOP streeft uniciteit, vertrouwen en verbondenheid na. Verbondenheid houdt ook in dat scholen niet langer ‘eilanden zijn met een plein eromheen’, maar midden in een omgeving staat - in een dorp of wijk - die ertoe doet.

Binnen deze omgeving speelt Sportify Kids een belangrijke rol in de levens van kinderen in de regio Waterland. Sportify Kids biedt vanuit 8 locaties in regio Waterland voor- en naschoolse opvang aan. Om kwalitatief goede opvang te bieden, is het de doelstelling van Sportify Kids om kinderen in een veilige omgeving op te vangen en hen de ruimte te geven om zich optimaal te ontwikkelen. Hierbij staan veiligheid en plezier voor het kind hoog in het vaandel. Sportify Kids biedt kinderen sport en bewegend leren. Aan de hand van vier pijlers - sport & spel, creativiteit, muziek & drama, vrije tijd - worden er elke dag prikkelende en uitdagende activiteiten voor de kinderen aangeboden.

De samenwerking tussen de basisschool en de BSO betekent in de praktijk meer samenhang en synergie tussen voor- en naschoolse kinderopvang en onderwijs. Er wordt hierbij gewerkt aan de volgende doelen:

1. Een gezamenlijke visie en aanpak bij de ontwikkeling van jonge kinderen;
2. Kinderopvang, school en naschoolse activiteiten zijn op elkaar afgestemd;
3. Focus op de ontwikkeling van jonge kinderen en een optimale overgang (warme overdracht) en doorstroom van kinderopvang naar basisonderwijs;
4. Gezamenlijke kalender: afstemming van sluitingsdagen, studiedagen en vakantieperiodes;
5. Gemeenschappelijke aanspreekpunten voor ouders en behoeftepeilingen.

Daarnaast vindt inhoudelijke samenwerking plaats door middel van gezamenlijke scholing en het delen van expertise. Hierbij profiteert de opvang van de educatieve kennis van de school en de school leert over de pedagogische kwaliteit.

Voor suggesties of vragen aangaande het samenwerkingsverband kan contact opgenomen worden met het CPOW/MOP of Sportify Kids

Sportify Kids

Wielingenstraat 117

1441 ZN Purmerend

tel: 088 - 201 1600

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sportifykids logo rond

button slotje gesloten

Ontwerp en realisatie © KOVnet software kinderopvang . Alle rechten voorbehouden.